صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61573
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
قبله عالم (ابله عالم) نان بری می کند (محل کارجدیدش)
قبله عالم (ابله عالم) نان بری می کند (محل کارجدیدش)  
قبله عالم (ابله عالم) نان بری می کند @با توجه به اینکه قبله عالم مدتی است به محل کار دیگری جدا از بهداری رفته وبهداری را با مشگلات فراوان برای دیگران گذاشت همه افراد زحمت کش را کنار زد حتی افرادی که بر آنها سوار بود مخالف او بودند رئییس امور حقوقی او برای کاری جلو منزل من آمده بود ومی گفت خوب اسمی برایش گذاشته بودی او آدم نادانی بود وما مجبوربودیم با اوکار کنیم ما براوسواربودیم وحق خودرا گرفتیم تو اشتباه می کردی می خواستی مثل ما سوار اوشوی ومی گفت با این همه مشگلاتی که برای ما گذاشته مجبوریم کار را ادامه دهیم  در واقع اورا اخراج شرافتمندانه کرده اند @امامنظورمن این نبود وقتی برای انجام کاری به محل کار جدید قبله عالم رفتم وبا یکی از کارمندان حرف زدم وفهمید که من با قبله عالم همکار بوده ام اشگش در آمد اول می ترسید کمی اما بعد گفت او آدم نان بری است واین کارها را کرده وآداب نمازو غیره بجامی آورد با ظاهر مسلمانی ومقدس  من خندیدم وگفتم این روز خوشتان است او با ریش ونماز پدر همه اتان را درمی آورد قیافه مظلومانه بخود می گیرد امام جماعت می شود وچنان رکوع وسجودمی کند که انسان را بیاد ابلیس می اندازد اما بدان ابتدا خوش خدمتی می کند حق وحقوق عده ا ی را قطع می کند  وتمام افراد را به جان هم می اندازد تفرقه بینداز وحکومت کن آن وقت یکی یکی به سراغتان می آید ونظر خواهی می کند واز افراد منافق وهم عقیده خود استفاده می کند از افراد معتاد وخودفروش استفاده می کند زیرا عقیده دارد این آدم ها خلاف محل کار را به کسی گزارش نمی کنند آنموقع می آید مقداری از حقتان را به شما می دهد ومی گوید بعض همکاران با شما مخالف بودند من کاری نداشتم وشروع به اذیت کردن می کند  طرح های آبکی ومن در آوردی برای رفاه مشتریان می دهد وبعد انتخاب عوامل واراذل خودش شروع به دادن اضافه کار به آنان می کند وبعد مدتی برای عصر خودش اضافه کا ری می تراشد وعصر ها به محل کار می آید وبعد از مدتی شروع به جستجو در اتاق ها می کند واگر کارمندی ساده باشد تمام دفتر وبساط اورا بهم می زند  باید مواظب بود چون به تنهائی این کارها را می کند ودور از چشم دیگران اما نقاط ضعف زیادی دارد که اینجا برای نوشتن مناسب نمی باشد وفقط کسانی باید بدانند که در نظر دارند اورا مانند سنگ آسیاب بدور خود بگردانند @افرادی که با وجود داشتن مشتری درب را ببندند وبدنبال او برای نماز جماعت او بدوند وچاپلوسی اورا کنند وخبر چین اوباشند مدتی تحمل کنید می توانید مشاهده نمائید البته بدانید هرکسی اورا به این محل فرستاد خواست بهداری را از فروپاشی نجات دهد وکار بزرگی کرد وهمه افراد بهداری موافق رفتنش بودند چون اوضاع بهم ریخته شده بود ولازم بود اورا بردارند در این محل کار حدید مطمئن باشید بقول افراد ی که چاپلوس قبله عالم بوده اند ونانخور او که تاریخ انقضائ او پایان یافته است ودر آنجا توسط شما له می شود فقط اگر باهم متحد شوید وفریب حقه بازی اورا نخورید به ظاهر او نگاه نکنید راستی بگویم دوستی داشتم دربهداری که می گفت وقتی روس ها به ایران هجوم آوردند در روستای اینها ساکن شدند واینها نوادگان مغولهاین وادامه دهنده راه چنگیز خان راستی یادتان باشد سرنوشت این دوست حکایت مفصلی دارد که خواهم نوشت @آری برادر اینگونه است که می گویند منافقین امت اسلامی ازمیان قرآنخوانها ست !!اینها جماعتی می باشند که خوب قرآن می خوانند وخوب رکوع وسجود می کنند مخالف معاویه اند چون او قرآن به نیزه کرد وبعد گفت کاری به شما ندارم وموافق حسین ع هستند چون بر سفره اومی نشینند اما نان از معاویه می خورند در جماعت حسینی اند وشمشیر برای معاویه می زنند  نمی خواهم فلسفه بافی کنم @این جماعت اگر منافعشان را به خطر بیندازی آنموقع نیت درونی آنها را متوجه خواهی شد ومی دانی که برای خدا نیستند فقط آن منافع وعقده ریاست وفخر فروشی را در آنها مشاهده می کنی در این محل کار جدید به آقائی برخورد کردم که در آزمایشگاه بهداری بود وفکر می کرد من به دیدن ابله عالم رفته ام وشدید به اوحمله می کرد گفتم یادت هست این آخر حکومت او به خاطر یک مبلغ ناچیز کارانه (حق السکوت ) خودتان را باختید چقدر بتوگفتم فریب نخور اینها نان می برند نان نمی دهند وشما باور نمیکردید به شما مبلغی می دهند وخودشان سر در آخور دارند واو با حرکت سر تائید می کرد آری افراد سست خودشان را به هیچ می فروشند واینگونه پشیمان وقتی گفتم من این افراد را خوب می شناسم ودیده ام  @ 
دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X